Filozofia szczęścia - Kuncio.pl
Blog parentingowo-lifestylowy
parenting, lifestyle
444
single,single-post,postid-444,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
Filozofia szczęścia

10 sty Filozofia szczęścia

Przede wszystkim wszystko zależy od Ciebie. :)

Tak naprawdę, czym jest szczęście?

Odpowiedzi jest zapewne wiele.

Jak już pisałam w poprzednim wpisie – w życiu liczy się progres. Fajnie jeśli oprócz tego, że będziemy podążać naprzód, będziemy jeszcze szczęśliwi. I tak się zastanowiłam, czy ja jestem szczęśliwa?

Doszłam do wniosku, że TAK. Naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Oczywiście zdarza mi się marudzić – nawet czasami zbyt często 😉 – chciałabym może coś zmienić – no ale wtedy staram się robić to na bieżąco – jednak sumując wszystko naprawdę mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.

Jak zatem można osiągnąć taki stan?

Dla mnie szczęście to stan umysłu, bo to od Ciebie zależy czy będziesz szczęśliwy. Cały czas goniąc za szczęściem, paradoksalnie nigdy go nie osiągniesz, bo zawsze będziesz w pędzie. Zawsze będziesz za nim gonił, a tym samym nigdy do niego nie dotrzesz.

Po prostu musisz zacząć żyć i dostrzegać rzeczy małe – uśmiech dziecka, poranne wspólne śniadania, śpiew ptaków, piękno otaczającego świata. Poza tym niech Twoje plany nie będą tylko w sferze marzeń – sięgaj po nie.

Gdy zaczniesz cieszyć się najmniejszymi rzeczami, nie związanymi z materialnym światem – osiągniesz spokój i odnajdziesz szczęście. Nie oznacza to, że pieniądze nie są ważne, bo niestety nasz świat jest tak skupiony na konsumpcji, że od tego nie uciekniesz, ale nie musi on być tym, co przysłania ci całą resztę. Zaakceptuj swoją sytuację, podążaj do przodu ku lepszemu i nauczyć się cieszyć, tym co tu i teraz.

Żyj, pracuj, ale i bądź szczęśliwy!

To, co Cię uszczęśliwia tkwi w Tobie. Ważne jest nastawienie, które przekłada się potem na emanującą z Ciebie energię – pozytywną lub negatywną – wszystko zależy od Ciebie.

Warto zrobić sobie krótkie podsumowanie swojego życia i starać się spojrzeć na nie obiektywnie. Może okazać się, że już jest się szczęśliwym, ale jeszcze się o tym nie wie.

Po prostu nie goń za szczęściem, a zacznij być szczęśliwy! :)


The Philosophy of happiness

Everything depends on you.

What is the happiness?

Probably, there are a lot of answers.

As I wrote in the last article – what is important in life is progress. It’s  very nice when we go forward, but also when we are happy and I think, that am I a happy woman?

I came to the conclusion that yes, I am happy! Truly, with a clear conscience, I can say, that I am a happy man. Of course, I sometimes grumble – sometimes even too often. I would like to change something, but then I try to do on a regular basis. However, summarising everything I can say, that I am happy.

So, how to achieve this feeling?

For me happiness is a state of mind, because it depends on you whether you are happy. All the time you are chasing happiness, paradoxically you can never achieve it, because all the time you will be in a rush. You always chase it, but you never catch it.

Simply, You should start to live and notice small things – child’s smile, a typical morning breakfast, birds singing, the beauty of the surrounding world. Besides, even if your plans aren’t in the realm of dreams – go for it.

When you start to delight the smallest things, not associated with the material world you will achieve calm and find happiness. It doesn’t mean that money is not important, because our world is focused on consumption and you can’t escape from it, but money isn’t the most important thing in your life. You should accept your situation, go forward a better future and learn to enjoy the present time.

Live, work, and be happy!

What makes you happy is inside you. The attitude is important. Your attitude influences your energy – positive or negative.  Everything depends on you.

You can do a short summary of your life and try to look at life in an objective way, because it is really worth it. Maybe you are happy, but you still don’t know that.

Don’t chase happiness, and start to be happy!

3 Comments
 • Kayenn
  Posted at 07:56h, 25 luty Odpowiedz

  Zdecydowanie zgadzam się z tym, że bardziej powinniśmy cieszyć się mniejszymi rzeczami, gestami…

 • scegiela
  Posted at 08:07h, 25 luty Odpowiedz

  Dziękuję za te słowa :)

  • magda
   Posted at 09:09h, 25 luty Odpowiedz

   Proszę bardzo. 😉

Post A Comment